Chống lão hóa

Trong quá trình trao đổi chất sinh năng lượng trong tế bào, với ảnh hưởng từ thói quen xấu sinh hoạt hàng ngày, các tác nhân xấu độc hại từ môi trường cơ thể đã sinh ra gốc tự do nguy hiểm Hydroxyl radical có cấu tạo là ・OH.  Gốc tự do (free radical) –được y học hiện đại xem như là nguồn gốc của sự lão hóa và các bệnh tật. Khắc tinh của gốc tự do nguy hiểm này chính là Hydro. H2 kết hợp với gốc tự do ・OH tạo ra nước vô hại và được đào thải ra khỏi cơ thể.

Chống lão hóa
Đánh giá bài viết !

COSMOS Trading CO.,LTD, Deliver Japan Products/Solutions
Add: B1, Me Tri Ha Villa, Do Duc Duc Str., Nam Tu Liem Dist., Hanoi
Tel:  0246-688-3262 - Hotline: 0912-070-080
Email: Info@cosmos.com.vn - trimion@cosmos.com.vn
Website: www.trimion.vn
NIHON TRIM CO.,LTD
Headquarter: 22nd Floor, Herbis Ent Office Tower, 2-2-22 Umedakiat-ku,
Osaka, Japan, 530-0001
Website:www.nihon-trim.co.jp