Chứng nhận

Chứng nhận ISO13485 QLCL sản xuất máy điện giải Y tế

 

Chứng nhận QLCL ISO 9001

Chứng nhận thiết bị y tế HYPER

HYPER kết quả test nước sở Y tế Hà Nội

CO HYPER

Chứng nhận thiết bị y tế GRACIA

GRACIA kết quả test nước sở y tế Hà Nội

CO GRACIA

Chứng nhận
Đánh giá bài viết !

COSMOS Trading CO.,LTD, Deliver Japan Products/Solutions
Add: B1, Me Tri Ha Villa, Do Duc Duc Str., Nam Tu Liem Dist., Hanoi
Tel:  0246-688-3262 - Hotline: 0912-070-080
Email: Info@cosmos.com.vn - trimion@cosmos.com.vn
Website: www.trimion.vn
NIHON TRIM CO.,LTD
Headquarter: 22nd Floor, Herbis Ent Office Tower, 2-2-22 Umedakiat-ku,
Osaka, Japan, 530-0001
Website:www.nihon-trim.co.jp